25% obiskovalcev zapusti spletno trgovino če preveč čakajo

Kupci na spletu niso potrpežljivi. Raziskave kažejo, da kar 25% obiskovalcev zapusti spletno trgovino, če morajo na odziv spletne strani oziroma trgovine, čakati 3 sekunde in več. To seveda vpliva tudi na spletno prodajo. Zakasnitev strani za le eno sekundo lahko zmanjša konverzijo za 3.5%. Večina obiskovalcev, ki ni zadovoljna s hitrostjo spletne strani, se na isto stran ne bo več vrnila, poleg tega, pa hitrost spletne strani vpliva tudi na položaj v Google iskalniku.

Pohitrite spletno trgovino s prehodom na PHP 7 in optimizacijo spletne trgovine Magento

Torej hitrost je pomembna. In kako je z Magento speltnimi trgovinami? Trgovine, ki imajo veliko število izdelkov in nastavitev po meri, ali pa beležijo večje število obiskovalcev (ali oboje), lahko hitro postanejo počasne, saj preobremenjujejo strežnik. Ena rešitev je povečanje kapacitet strežnika, kar lahko predstavlja velik strošek. Cenejša rešitev pa je optimizacija programske opreme. V tem primeru optimizacija Magento platforme in PHP-ja (PHP je programski jezik za spletne aplikacije, med katere spada tudi Magento).

Razvijalci PHP-ja obljubljajo, da spletne aplikacije pri prehodu iz PHP 5.6 na PHP7 postanejo vsaj dvakrat hitrejše. Gre za tako velik preskok, da so kar preskočili PHP 6. Tudi nas so tako zasrbeli prsti, da smo sami preizkusili, če so obljube izpolnili. Za spletno trgovino našega naročnika optics-trade.eu, smo izvedli testiranje hitrosti nalaganja Magento spletne trgovine na PHP 5 in PHP 7. Testirali smo naslovno stran, stran kategorije in stran izdelka. Rezultati so osupljivi. Nekatere podstrani so na PHP 7 celo do 66% hitrejše.Kot prvo smo želeli preveriti surovo moč PHP 7. Izklopili smo sistemsko Magento »cachiranje«, saj je to po našem mnenju najboljši način za preverjanje koliko hitreje lahko nov PHP procesira ukaze. Iz nezaželenih 3 in več sekund, smo prišli na čase med 1 in 3 sekundami. Kot je iz grafa razvidno, se je z nameščenim PHP 7, na vseh podstraneh čas prvega odziva strani (»first byte«) vsaj prepolovil.

Ker je Magento po »naravi« počasen, se je skozi čas razvilo več sistemov za njegovo pohitritev. Tu gre predvsem za sisteme, tako imenovanega »cachiranja«, ki shranjujejo podatke tako, da so pripravljeni za hitro izvrševanje zahtev. Magento ima sicer že integriran »Cache«, vendar za še dodatno izboljšavo hitrosti, je potrebno namestiti »Cache« na nivoju strežnika (Memcached ali Redis). S pravilno konfiguracijo teh sistemov, lahko znatno skrajšamo čas nalaganja strani na nivo pod nekaj 100 milisekund. Če imamo nameščen PHP 7, lahko to še razpolovimo. Poleg izboljšane hitrosti, si na tak način zagotovimo razbremenitev obstoječega strežnika in s tem znatno zmanjšamo stroške poslovanja spletne trgovine.Kot je iz zgornjega grafa razvidno, smo v tem primeru prišli do zavidajočih rezultatov. Okoli 100 milisekund na PHP 5 in 40 do 60 milisekund s PHP 7.

Naj tukaj omenim, da merimo »first byte« čas. To je čas v katerem nam strežnik servira oziroma naloži vsebino strani (HTML).
Končna hitrost pa je še odvisna od nalaganja grafičnih in drugih elementov (Front-end). S še dobro izvedenim grafičnim razrezom (Front-end), lahko tako dosežemo zelo dobre končne čase naložene strani.
Je pa čas nalaganja vsebine oziroma »first byte« ključen, saj se šele po temu, pričenjo nalagati preostali podatki (slike, aplikacije, vsebina, itd.).

Kaj moramo torej storiti, da pridemo do omenjenih rezultatov?

Prvi korak je namestitev PHP 7 na strežnik. To lahko za vas stori ponudnik vašega spletnega gostovanja. Na žalost tudi zadnja Magento 1.9 verzija ni popolnoma kompatibilne s PHP 7. Za usposobiti delovanje Magento 1.9 na PHP7, je potrebna namestitev spodaj priloženega modula. S tem usposobimo le privzeto Magento delovanje, ki ne vključuje nameščenih razširitev oziroma modulov.

>> Modul za kompatibilnost Magento 1.9.x s PHP 7

Kot že omenjeno, imamo lahko težave še z nameščenimi razširitvami oziroma moduli. Nekateri starejši moduli lahko v primeru prehoda na PHP7, prenehajo delovati in s tem onesposobijo delovanje celotne spletne trgovine. Na primeru optics-trade.eu smo imeli težave z modulom, ki izvaža predračune v pdf obliki in modulom za optimizacijo velikosti slik. Obe težavi smo z nekaj analize in spremembami uspešno rešili. Sedaj spletna trgovina brezhibno deluje na PHP 7 in tudi hitrejša je.

Zaključek

Za konec pa bi samo še dodal, kar se verjetno vsak spletni trgovec zaveda, dan danes za konkuriranje s preostalimi spletnimi trgovinami štejejo malenkosti. Da ostaneš na vrhu, moraš slediti tudi razvoju tehnologije. Investicija v novo tehnologijo se vam lahko hitro povrne in vas predvsem zaščiti pred izgubo obiskovalcev vaše spletne trgovine.

V primeru, da bi si tudi vi želeli prehod vaše spletne trgovine na PHP 7 in s tem povečati hitrost delovanja oziroma razbremeniti vaš strežnik, nas lahko kontakirate na elitek.si kontaktni strani. Stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pomagali.