V tem vodiču vam bomo prikazali kako v Magentu pravilo nastaviti samodejno obračunavanje davkov, bodisi DDV-ja za Slovensko tržišče ali ostalih davkov za naše in tuja tržišča.

V realnem svetu, se davek obračuna glede na tri elemente: lokacija, vrsta izdelka in vrsto kupca. Magento omogoča izdelavo različnih pravil zaračunavanja davkov (»Tax Rules«) bodisi na podlagi naslova dostave, naslova naročnika, klase izdelka ali klase naročnika.

Obračunavanje davka je odvisno od:

  • Lokacije od kjer ste izdelek kupili. Davek se razlikuje glede na državo, pokrajino, mesto,... DDV je enoten za celotno slovenijo.
  • Vrste izdelka katerega ste naročili. V sloveniji so izdelki kot je hrana, zdravila, itd. obdavčeni z nižjo stopnjo DDV-ja in sicer z 9,5%, ostali izdelki pa z 22%.
  • Vrste kupca. Če na primer pravnim tujim osebam ne želite obračunavati DDV-ja.

Vse to se v Magentu nastavlja s pomočjo funkcije »Tax Rule«

»Tax Rule« je kombinacija davčne stopnje, naslova naročnika ali dostave, klase izdelka ter klase naročnika.V nadaljevanju članka vam bom obrazložil nekaj Magento davčnih spremenljik katere je potrebno nastaviti za pravilno obračunavanje davkov.

Davčna klasa naročnika oziroma »Tax Customer Class«

»Tax Customer Class« je vrsta naročnika kateri opravi nakup v vaši trgovini. Preden boste izdelali pravila za obračunavanje davkov, morate imeti vsaj eno davčno klaso naročnika (»Tax Customer Class«). Ob sveži Magento inštalaciji je ena davčna klasa naročnika že izdelana in sicer sicer »Retail Customer«. Če boste v vaši trgovini imeli različne davčne klase naročnikov, morate za to poskrbeti že ob samem začetku.

V urejevalniku skupin (»Customer Groups«) je mogoče nastaviti davčno klaso naročnika za določeno skupino naročnikov. Torej, če želite vašim pravnim tujim naročnikom določiti posebno davčno klaso (npr. »Business Customer«), ustvarite novo skupino naročnikov (v »Customer Groups«), naprimer »Business Customers« in tej skupini določite davčno klaso »Business Customer« (pred tem je to davčno klaso potrebno ustvariti).

Več o temu na koncu članka.

Davčna klasa izdelka oziroma »Product Tax Class«

Davčna klasa izdelka oziroma »Product Tax Class« je vrsta izdelka katerega lahko obiskovalci naročijo v vaši spletni trgovini. Ko v Magento ustvarite nov izdelek, je ob vnašanju potrebno določiti davčno klaso (»Product Tax Class«). Magento vam ob inštalaciji ponuja že dve davčni klasi izdelka in sicer »Taxable Goods« in »Shipping«. »Shipping« pa zato, ker nekatere države zaračunajo davek tudi na dostavo. Za naše Slovenske razmere bomo ustvarili nove davčne klase izdelkov. Več o temu v nadaljevanju.

Davčna stopnja oziroma »Tax Rate«

Davčna stopnja oziroma »Tax Rate« je kombinacija lokacije naročnika ter procenta (%) obračunanega davka. Lokacija je lahko določena glede na državo ali poštno število (specifično ali razpon). Tukaj lahko nastavljate različne procente davčne stopnje.Če želite obračunavati različne davčne stopnje, bodisi zaradi različnih vrst izdelkov ali različnih lokacij v katerih prodajaste, je potrebno za vsako procent ustvariti svojo davčno stopnjo oziroma »Tax Rate«.

Prioriteta oziroma »Priority«

Če različna davčna pravila (»Tax Rules«) poizkušajo istočasno obračunati različne davčne stopnje (»Tax Rate«), kako naj Magento v takih primerih ravna? Naj jih vse sešteje ali prvo obračuna eno, nato še eno itd.? Torej naj jih dodaja ali stopnjuje?

To za Slovensko tržišče ne pride v poštev, zato bomo prioriteto v tem članku zanemarili. Vseeno pa si poglejmo možne scenarije kjer bi prioriteta prišla v poštev. Naprimer če prodamo izdelek v Philadelphia, Pennsylvania. Zakonodaja Pennsylvanije zahteva, da se obračuna 6% davek toda zakonodaja Philadelphije pa zahteva, da se obračuna še dodaten 1% davka. V tem primeru bomo v Magento nastavili, da imata ta dva davčna pravila (»Tax Rule«) enako stopnjo prioritete.

V nasprotnem primeru, davčnim pravilom (»Tax Rule«) z različno stopnjo prioritete pa se bodo procenti stopnjevali. Davčno pravilo (»Tax Rule«) z višjo prioriteto (nižja številka) se bo prvo obračunalo, nato pa se bo na ta izračun dodal še davek z nižjo priroteto, itd.

Zakaj prvo dodati davčna pravila in šele na to dodajati izdelke?Ob dodajanju izdelkov je potrebno med drugim tudi izbrati Atribut Set, kategorijo in ravno tako »Tax Class«. Torej, da se izognete naknadnemu spreminanju davčne stopnje vsem izdelkom, vam priporočamo, da prvo uredite davčne stopnje, ter šele nato dodajate izdelke.

Postopek dodajanja davčnih pravil oziroma davčnih stopenj

Sam postopek oziroma koraki dodajanja davčnih pravil so sledeči:

1. Ustvarite davčno klaso naročnika oziroma »Customer Tax Class« ali uporabite obstoječe.
2. Ustvarite davčno klaso izdelka oziroma »Product Tax Class« ali uporabite obstoječe.
3. Ustvarite davčno stopnjo oziroma »Tax Rate«.
4. Ustvarite davčna pravila oziroma »Tax Rule«. Izberite davčno klaso naročnika, davčno klaso izdelka in davčno stopnjo. Po želji še določite prioriteto.

Sedaj pa na delo. V naslednjih korakih vam bom predstavili kako nastaviti, da bo Magento samodejno zaračunaval različne davčne stopnje.

Dodajanje davčne klase naročnika oziroma »Customer Tax Class«:

1. V admin nadzorni plošči kliknite Sales->Tax->Customer Tax Classes. Odpre se vam tabela z do sedaj že dodanimi davčnimi klasami naročnikov.2. Za dodajanje nove klase kliknite na gumb »Add New«.3. V polje »Class Name« vpišite poljubno ime.
4. V našem primeru bomo dodali dve novi klasi in sicer »Fizične osebe« ter »Prave osebe«.
5. Kliknite na gumb »Save Class« in ponovite vajo za še preostale klase.

Dodajanje davčne klase izdelka oziroma »Product Tax Class«

1. V admin nadzorni plošči kliknite Sales->Tax->Product Tax Classes. Odpre se vam stran s seznamom že dodanih klasov. Sveža Magento inštalacija vas bo priskrbela z dvemi klasami in sicer »Shipping« ter »Taxable Goods«.
2. Novo klaso dodamo tako, da kliknemo na gumb »Add New«3. Vpišimo ime davčne klase izdelka. V našem primeru bomo izdelali dve novi klasi in sicer »Hrana« ter »NeHrana«. Naprimer izdelku Kava bomo dodali klaso »Hrana«, izdelu Kavni avtomat pa bomo dodali klaso »NeHrana«. Tako, se bo ob zaključku nakupa za ta dva izdelka obračunala različna davčna stopnja.
4. Kliknemo na gumb »Save Class« in to vajo ponovimo še za vse preostale klase.

Dodajanje davčne stopnje oziroma »Tax Rate«

1. V admin nadzorni plošči odklikajte na Sales->Tax->Manage Tax Zones & Rates. Odpre se vam seznam že dodanih stopenj. Sveža inštalacija ima dve že vnešeni stopnji in sicer US-CA-*-Rate 1 ter US-NY-*-Rate 1. Dodali bomo svoje.
2. Kliknite na gumb »Add New Tax Rate«. Odpre se stran za dodajanje novih stopenj.3. »Tax Identifier« je ime vaše nove davčne stopnje. Pazite kakšno ime boste vnesili, saj bo to ime prikazano v vaši trgovini na zaključku nakupa ter v email potrdilu naročila. Torej naj bo to ime smiselno. Recimo »Slovenija 22% DDV«.
4. »Country«, »State« in »Zip/Post Code«. Tukaj izbirate državo za katero velja ta davčna stopnja. V našem primeru izberemo »Slovenia«. Lahko tudi določate za katero poštno številko naj velja ta davčna stopnja (točno določeno poštno številko ali razpon).
5. »Rate Percent«, tukaj vnesete procent oziroma stopnjo davka. V našem primeru 22 (brez »%« na koncu).6. Kliknite na gumb »Save Rate«. Vajo ponovite še za ostale stopnje. Na primer za davčno stopnjo 9,5%, ter za obračunavanje davčne stopnje za Hrvaško verzijo vaše spletne strani.

Vse to kar smo do sedaj dodajali moramo še med seboj povezati.

Dodajanje davčnih pravil oziroma »Tax Rule«

Sedaj ko smo dodali vse potrebne Magento davčne spremenljivke, je čas, da vse to med seboj povežemo. Moramo le še izdelati davčno pravilo oziroma t.i. »Tax Rule«.

Izdelali bomo dva davčna pravila in sicer za hrano (Product Tax Class »Hrana«) in ne hrano (Product Tax Class »NeHrana«). Davčno pravilo za ne hrano bo upoštevalo tudi Hrvaško davčno stopnjo.

1. V admin nadzorni plošči kliknemo Sales->Tax->Manage Tax Rules. Odpre se nam razpredelnica z že dodanimi davčnimi pravili.
2. Kliknemo na »Add New Tax Rule«Kot ste lahko opazili, so tukaj prikazane vse do sedaj dodane davčne klase in davčne stopnje. Izbiramo lahko tudi več davčnih klas in stopenj hkrati.

3. V polje »Name« vpišemo ime našega davčnega pravila. To ime naj bo informativno, za lažje razlikovanje med vsemi dodanimi pravili. Vidno je le v admin nadzorni plošči. Za naš primer bomo pod ime vpisali »Fizične osebe – NeHrana«4. Izberite eno ali več davčnih klas naročnikov oziroma »Customer Tax Class«. Za naš primer bomo izbrali »Fizične osebe«.5. Izberite eno ali več davčnih klas izdelkov oziroma »Product Tax Class«. V našem primeru bomo izbrali »NeHrana«6. Izberite eno ali več davčnih stopenj oziroma »Tax Rate«. V našem primeru bomo izbrali »Slovenija 22% DDV« in »Hrvatska 25% DDV«. To pa zato, ker bo Magento samodejno ob nakupu Hrvaškega državljana zaračunal le 25% davka in ne bo prišlo do seštevanja teh dveh davčnih stopenj.7. Kliknite na gumb »Save«.

Sedaj smo med seboj povezali vse do sedaj dodane davčne spremenljivke. Tako bo Magento ob naročilu samodejno zaračunal davčno stopnjo izdelka na podlagi lokacije naročnika, klase naročnika in klase izdelka.

8. Ponovite ta korak še za davčno pravilo za »Fizične osebe – Hrana«. Torej za 9,5% davčno stopnjo.

To pa še ni vse. Za konec moramo še urediti osnovne nastavitve za zaračunavanje davčne stopnje. Torej ali imajo cene že vnešenih izdelkov vštet davek ali so vnešene neto cene. Določiti primarno državo na podlagi katere naj izračuna davek, ker sicer davka ne-registriranim obiskovalcem ne bo prikazovalo (saj Magento tako ne mora vedeti iz katere države prihajajo in katero davčno pravilo naj vzame). Poleg tega priporočamo, da v košarici in zaključku nakupa, nastavimo podrobno prikazovanje davčnih stopenj.

Če želite strokovno pomoč pri nastavitvah vaše spletne trgovine ali izdelavo nove, smo vam na voljo z dolgoletnimi izkušnjami na področju izdelave in vzdrževanja Magento spletnih trgovin.

Sprememba sistemskih Magento nastavitev za prikazovanje in obračunavanje davkov

1. V admin nadzorni plošči kliknite System->Configuration->Sales->Tax.

Prikazali bomo primer kako nastaviti obračunavanje davkov za spletno trgovino za Slovensko tržišče in za prodajo izdelkov, kateri imajo vnešeno bruto ceno (ceno z že vštetim DDV-jem).

2. Odprite zavihek »Calculation Settings«.
3. V polju »Tax Calculation Method Based On« izberite »Unit price«, tako da bo davek zaračunalo na vsak izdelek posebej.
4. V polju »Tax Calculation Based On« izberite »Billing Address«, torej naj lokacijo za davčno stopnjo jemlje iz naslova naročnika in ne iz naslova za dostavo.
5. V polju »Catalog Prices« bomo za naš primer izbrali »Including Tax«. S tem določimo, da imajo naše že vnešene cene izdelkov že vključen davek. S tem nastavimo, da Magento vnešenim cenam odšteje davek in izračuna osnovo ter še posebej davek.
Če imate vnešene neto cene (cene brez davka) izberite »Excluding Tax«.
6. Odprite zavihek »Default Tax Destination Calculation«.
7. V polju »Default Country« izberite »Slovenija«. Tako bo tudi neregistriranim obiskovalcem samodejno obračunalo ter prikazovalo ceno z davki.

Naslednji koraki so opcijski, vendar vseeno priporočljivi za upoštevanje Slovenske zakonodaje.

8. Odprite »Shopping Cart Display Settings«.
9. V polju »Display Prices« in »Display Subtotal« izberite »Including and Excluding Tax«. S tem nastavite, da se na strani košarice in ob zaključku nakupa za vsak izdelek prikaže ceno z in brez davka.
10. V polju »Display Shipping Amount« izberite »Include Tax«.
11. V poljih »Include Tax In Grand Total«, »Display Full Tax Summary« in »Display Zero Tax Subtotal« izberite »Yes«. To pa zato, da vam Magento ne prikaže le teksta »Davek:« oziroma »Tax:« ampak vsak davek posebej (9,5% in 22%) ter ime posameznega davka.
12. Korak 9. , 10. in 11. ponovite še v zavihku »Orders, Invoices, Credit Memos Display Settings«.

Vse skupaj mora izgledati tako:Lahko se še sami poigrate z lastnimi nastavitvami.

Če davka pravnim osebam, oziroma davčnim zavezancem, ne želite zaračunavati, lahko to tako storite, da določeni skupini kupcev (»Customer Group«) določite posebno davčno klaso oziroma »Customer Tax Class«.

Nastavitev davčne klase kupca (»Customer Tax Class«) za določeno skupino uporabnikov (»Customer Groups«)

1. V adminu kliknite na Customers->Customers Group.
2. V našem primeru bomo skupini »Wholesale« določili davčno klaso (»Customer Tax Class«) »Pravne osebe«. To storimo tako, da na odprti strani kliknemo na skupino »Wholesale«.
3. Opre se na nova stran. V polju »Tax Class« izberite »Pravne osebe«.
4. Shranite s klikom na gumb »Save Customer Group«.Sedaj lahko določenim uporabnikom obračunavamo ločene davčne stopnje.

Upam, da vam je bil vodič koristen, predvsem pa razumljiv. Za vsa vprašanja lahko pustite komentar na dnu spletne strani.